tel.: +421 903 123 544 Kontakt

Certifikát

Steel Cast s.r.o. stanovuje túto politiku kvality:

1.Kvalitou poskytovaných služieb a plnením termínu dodávok udržiavať a zvyšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov.

 

2.Zaviesť a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality tak, aby spĺňal požiadavky normy ISO 9001:2000 .

 

3.Vo všetkých procesoch a činnostiach realizovať trvalé zlepšovanie s cieľom

zvyšovania kvality poskytovaných služieb zákazníkom.

 

4.Rozvíjať kvalifikáciu zamestnancov  so zameraním na zabezpečovanie

kvality procesov.

 

5.Rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s dodávateľmi.

 

6.Podporovať región cestou sponzorskej činnosti v oblasti školstva,

športu, kultúrnych podujatí.

 

EN ISO 9001:2015